Teatr Jednego Aktora i Jednego Widza

Teatr Spichlerz

Teatr Jednego Aktora i Jednego Widza

Jest to bardzo ekskluzywna forma teatru. Znana w przeszłości np. w czasach Shakespeare,a gdzie zespoły teatralne występowały przed osobą Królowej Elżbiety I. W Polsce w XVIII-wiecznym teatrze dworskim przed St.A. Poniatowskim. W Polsce powojennej jedynym widzem bywał urzędnik państwowy, potocznie zwany “cenzorem”.

spichlerz (7)

Teatr Jednego Aktora i Jednego Widza

W naszym teatrze na scenie zostaje jeden aktor, i tak jak dawniej, wśród widzów jest ten jedyny odbiorca.

8
7