Teatr Jana Chryzostoma Paska

Teatr Spichlerz

Teatr Jana Chryzostoma Paska

Pod patronatem tego szlachcica chcielibyśmy nawiązać międzypokoleniowe relacje z naszą młodzieżą. Pamiętniki Paska  stały się źródłem pisarskiej inspiracji w XIX wieku (np. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Teodora Jeske-Choińskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Rzewuskiego) i w literaturze XX wieku, np. w poezji Jerzego Harasymowicza, Ernesta Brylla, w powieści Trans-Atlantyk (1953) Witolda Gombrowicza (parodia gawędy szlacheckiej).

spichlerz (5) (1)

Teatr Jana Chryzostoma Paska

W tym teatrze poza tytułowymi Pamiętnikami Paska będą pojawiać się spektakle realizowane w Kuźni naszego teatru. Planujemy  także realizować barwne jednoaktówki Fredry, Moliera, Gombrowicza. Będziemy też organizować publiczne czytanie literatury Mickiewicza, Wyspiańskiego, także Literackiego Patrona Roku( w 2021 jest nim Stanisław Lem)
spichlerz (6) (1)
7-1